HARBETON

Płynny fluorokrzemianowy środek utwardzający i zabezpieczający przed pyleniem betonu

.

OPIS DZIAŁANIA

HARBETON jest płynnym utwardzaczem przeznaczonym do aplikacji za pomocą rozpylacza, mopa lub przez rozlewanie. Jest niepalny, ma delikatny zapach i obniżoną emisję lotnych związków organicznych (VOC). Jest bezbarwną, klarowną mieszaniną związków mających zdolność reagowania z niezwiązanym wapnem obecnym w betonie. Produkty zachodzących reakcji chemicznych utwardzają i zagęszczają beton, zapobiegają jego pyleniu oraz uodparniają na działanie bardzo wielu związków chemicznych. Przy prawidłowej aplikacji HARBETON nie zostawia żadnych pozostałości, które mogłyby zmniejszać własności przyczepne nakładanych później warstw wierzchnich (powłoki, kleje, uszczelniacze, farby).ZASTOSOWANIE
 • Do użytku w celu utwardzenia i zwiększenia odporności na ścieranie oraz nacisk powierzchni betonowych w zakładach produkcyjnych, magazynach, salonach sprzedaży, szpitalach, szkołach, garażach, hangarach i innych obiektach, w których na posadzkach odbywa się ruch pieszy i kołowy.
 • Do zabezpieczania posadzek betonowych przed pyleniem tam, gdzie gromadzenie się pyłu stanowi problem estetyczny, ale również wiąże się z ryzykiem zanieczyszczenia zawartości obiektu, np. w betonowych zbiornikach, piwnicach, garażach, domach mieszkalnych i pomieszczeniach biurowych.
 • Do redukcji porowatości i zapewnienia odporności chemicznej posadzki na większość kwasów organicznych, alkalia, sole, tłuszcze, smary, rozpuszczalniki. Do zapewnienia odporności na kwasy nieorganiczne wystarczającej do usunięcia rozlanej substancji.
 • Typowe zastosowania to: ściany i posadzki w zakładach przetwórstwa żywności, mleczarniach, ubojniach, magazynach żywności, pomieszczeniach dla zwierząt, zakładach butelkowania, zakładach chemicznych i centrach dystrybucyjnych.
 • Do zagęszczania słabego i pylącego betonu, w celu poprawy jego własności wiązania z klejami, powłokami, zaprawami, farbami.

WŁAŚCIWOŚCI
 • Utwardza beton.
 • Zwiększa odporność na nacisk i ścieranie.
 • Zabezpiecza beton przed pyleniem.
 • Akceptuje płytki ceramiczne i farby.
 • Zapewnia odporność chemiczną.
 • Redukuje porowatość.


WERSJE PRODUKTU

HARBETON

wersja podstawowa

DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTU

KARTA TECHNICZNA

PL EN RU