DURO-NOX

Krzemianowy środek do utwardzania, impregnacji i zagęszczania betonu

.

OPIS DZIAŁANIA

DURO-NOX głęboko penetruje pory powierzchni betonowych, tam gdzie może wejść w reakcję chemiczną z wapnem, aby zagęścić i utwardzić warstwę powierzchniową.ZASTOSOWANIE
 • Do uszczelniania, utwardzania i uodparniania na kurz nowego betonu lub istniejących posadzek betonowych.
 • Idealny do wykorzystania w magazynach, centrach dystrybucyjnych, wielkich centrach sprzedaży, kompleksach biurowych, zakładach przetwórstwa żywności, mleczarniach, browarach, rzeźniach, magazynach żywności, rozlewniach, zakładach chemicznych, etc.
 • Do uodparniania na kurz poziomych powierzchni betonowych, gdzie gromadzenie się kurzu stanowi problem estetyczny lub jest czynnikiem skażającym, istotnym dla zawartości budynku, wyposażenia i/lub użytkowników, takich jak zbiorniki wody pitnej lub zbiorniki z innymi cieczami, piwnice i garaże.

WŁAŚCIWOŚCI
 • Zwiększa odporność na ścieranie do 39% oraz zwiększa twardość powierzchniową do 12%.
 • Utwardza i zwiększa odporność na ścieranie i zużycie posadzek betonowych, na które oddziałują duże ilości przechodniów i/lub duży ruch pojazdów.
 • Zapewnia trwałe zabezpieczenie przed penetracją wgłębną.
 • Redukuje porowatość powierzchni betonowych, zapewniając odporność chemiczną na większość kwasów organicznych, zasad, soli, tłuszczy, olei, smarów i rozpuszczalników. Zapewnia wystarczającą odporność na nieorganiczne kwasy, pozwalając na udane usuwanie zanieczyszczeń.
 • Zagęszcza, wzmacnia, uszczelnia i uodparnia na kurz miękkie powierzchnie betonowe.
 • Ogólne zachowanie i żywotność znacznie przekracza własności konwencjonalnych akrylowych konserwacji tworzących membranę.
 • Wyprodukowany w technologii Green EngineeredTM w sposób przyjazny zdrowiu i środowisku.
 • Pozwala posadzce oddychać, zabezpiecza przed utratą przyczepności związaną z ciśnieniem hydrostatycznym.
 • Może być stosowany w połączeniu z wszystkimi produktami NOX-CRETE serii SILCOSEAL.
 • Spełnia wszelkie wymagania dotyczące emisji lotnych związków organicznych (VOC).


DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTU

KARTA TECHNICZNA

DURO-NOX:
PL EN RU ES

DURO-NOX LS:
PL EN RU ES