Aktualności Nox-Crete


2015-01-25

Niezależne badania potwierdzają odporność Duro-Nox'a na ścieranie

Posadzki betonowe podlegają ciągłemu zużywaniu się na skutek oddziaływania czynników zewnętrznych, od ciężkiego sprzętu w otoczeniu produkcyjno-magazynowym po ciągły ruch pieszy w lokalizacjach handlowych. Aby sprostać tym wyzwaniom używa się płynnych utwardzaczy, które zwiększają poziom zabezpieczenia przed potencjalnymi uszkodzeniami oraz przedwczesnym zużyciem powierzchni betonu.

Przy podejmowaniu decyzji wyboru płynnego utwardzacza bierze się zwykle pod uwagę dane z zestandaryzowanych testów. Jednym z takich testów jest ASTM C779 - Standardowa metoda badania ścieralności horyzontalnych powierzchni betonowych. Badanie pozwala dokonać oceny utwardzacza pod kątem zdolności zabezpieczenia powierzchni przed zużywaniem i uszkodzeniami. Mimo, że metoda nie jest przewidziana do określania żywotności powierzchni, pozwala na przyjrzenie się efektywności utwardzaczy w porównaniu z próbkami wzorcowymi (surowy beton).

Więcej na ten temat