Preparaty do napraw, zaprawy, spoiwaZAPRAWY NIEKURCZLIWE
ZAPRAWY WYPEŁNIAJĄCE
 • Feather Patch

  Akrylowa zaprawa naprawcza polimerowo modyfikowana

 • Panel Patch

  Polimerowo modyfikowany środek do odnowy powierzchni i wykończeń

 • Quick Patch

  Zbrojona włóknami zaprawa naprawcza

 • Vertical Patch

  Zaprawa naprawcza do powierzchni wertykalnych i pułapowych

SPOIWA LATEKSOWE
 • Acryl-Binder

  Akrylowa domieszka kopolimerowa i środek wiążący

 • Vinyl-Hesive

  Poliwinylowy środek wiążący i domieszka do betonu