Preparaty do efektów powierzchniowych  • Monofilm

    Reduktor powierzchniowego odparowywania wody

    Wydłuża czas na wykończenie betonowej powierzchni w warunkach gorących/suchych/wietrznych. Ogranicza powierzchniowe odparowywanie wody świeżo położonego betonu do 80% w warunkach wietrznych i do 40% w warunkach silnego nasłonecznienia. Pozwala uniknąć pękania i tworzenia się odprysków
  • Crete-Nox TA

    Opóźniacz wiązania betonu do powierzchni wykańczanych kruszywem

    Pozwala wykonywać dekoracyjne powierzchnie z kruszywa bez ograniczenia czasowego metody zmywania na mokro. Bardziej wydajny niż fakturowanie mechaniczne, pozwala uniknąć stosowania matowania i innych metod