ACRYL PEN

Akrylowo-krzemianowy impregnat i farba ceramiczna do poziomych powierzchni betonowych na zewnątrz budynków

.

OPIS DZIAŁANIA

ACRYL PEN i ACRYL PEN LOW VOC są unikalnie reaktywnymi krzemianowymi środkami chemicznymi, które penetrują niewidzialne mikropory betonu, jak również większe pory. Wnikają we wszelkie spękania powierzchni, w tym zwykle niewidzialną siatkę drobnych spękań, która powstaje w trakcie dojrzewania betonu. ACRYL PEN wnika w beton i reaguje z jego składnikami tworząc silne, nierozpuszczalne wiązanie. Następnie składniki polimeryzują tworząc elastyczną sieć, która uszczelnia mikro-pęknięcia i blokuje dostęp cząsteczkom wody w stanie płynnym, nie utrudniając jednocześnie odparowywania.


ZASTOSOWANIE
 • Zaprojektowany przede wszystkim do zastosowań zewnętrznych.
 • Do poprawiania wyglądu oraz uszczelniania powierzchni przejść dla pieszych, balkonów, powierzchni handlowych i dróg dla pieszych.
 • Idealny do użytku w halach sportowych, na chodnikach i rampach.
 • Do użytku w zewnętrznych obszarach przygotowania żywności - do ochrony przed plamami.
 • Do użytku w zewnętrznych obszarach handlowych, w celu poprawiania wyglądu, uszczelniania i zabezpieczania betonu.

WŁAŚCIWOŚCI
 • Wnika w beton i na stałe wiąże z nim.
 • Nie blednie, nie bieleje, nie łuszczy się.
 • Zabezpiecza powierzchnie betonowe przed ścieraniem, delaminacją i związanym z nią pękaniem, przed uszkodzeniami związanymi z zamarzaniem/odmarzaniem oraz plamami z żywności i oleju.
 • Zabezpieczenie jest głębokie w substratach, które nie zostały wcześniej uszkodzone przez czynniki atmosferyczne, ruch pieszy/kołowy oraz mechanizmy ścierające.
 • Pozwala na precyzyjne nakładanie koloru.
 • Oddychający, odprowadza parę wodną.
 • Minimalna akumulacja warstwy powierzchniowej.
 • Można go mieszać z dodatkiem antypoślizgowym, aby zwiększyć odporność na poślizg.
 • Dostępny w 11 standardowych kolorach. Dostępne również kolory niestandardowe. Skontaktuj się z NOX-CRETE, aby uzyskać szczegółowe informacje.
 • Zgodny z wszelkimi wymogami dotyczącymi emisji lotnych związków organicznych (VOC).


DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTU

KARTA TECHNICZNA

PL EN RU