STIFEL GC

Krzemianowy impregnat do poziomych powierzchni betonowych

.

OPIS DZIAŁANIA

STIFEL GC wchodzi w reakcję chemiczną z materiałami krzemianowymi w betonie formując barierę hydrofobiczną, zabezpieczającą przed absorpcją wody i zawartych w niej jonów chloru. Mała struktura molekularna silanu umożliwia mu wnikanie i głęboką penetrację porów betonu (1,5 cm lub więcej). Ochrona trwa długo po tym, jak powłoki powierzchniowe i inne uszczelniacze typu "penetrującego" ulegną starciu lub utlenieniu.


ZASTOSOWANIE
 • W zastosowaniach zewnętrznych i wewnętrznych, do powierzchni betonowych, po których odbywa się ruch lub strukturalnych, takich jak mosty, parkingi, garaże, rampy, drogi.
 • Do stosowania na nowych lub istniejących substratach.
 • W zastosowaniach, gdzie konwencjonalne silany zawierające nośnik węglowodorowy nie mogą być bezpiecznie stosowane.

WŁAŚCIWOŚCI
 • Unikalna chemia silanowa nie ulega wyparowaniu w warunkach placu budowy, pozwala na głęboką penetrację (1,5 cm) z trwałym zabezpieczeniem niezależnie od warunków substratu i otoczenia, takich jak upalna lub wietrzna pogoda. Konwencjonalne uszczelniacze silanowe zawierają wysoce lotne silany, które wyparowują podczas aplikacji. Unikalne silany w STIFEL GC wnikają w beton, nie w atmosferę.
 • Zabezpiecza chronione powierzchnie przed uszkodzeniami powstającymi w wyniku absorpcji wody i soli zawierających jony chloru.
 • Minimalizuje łuszczenie się powierzchni betonu spowodowane zamarzaniem/odmarzaniem, minimalizuje korozję osadzonej w betonowym podłożu stali.
 • Zabezpiecza powleczone powierzchnie przed tworzeniem się delaminacji i odprysków będących efektem korozji stali osadzonej w betonie.
 • Powleczone powierzchnie oddychają naturalnie. Woda wnikająca od strony niezabezpieczonej lub przez pęknięcia nie zostaje uwięziona pod warstwą.
 • Środek nie zmienia własności antypoślizgowych i faktury betonu.
 • Siła wiązania większości uszczelniaczy i powłok powierzchniowych zwiększa się przy zastosowaniu STIFEL GC.
 • Wyraźnie przedłuża żywotność struktur betonowych i znacząco redukuje koszty konserwacji/utrzymania.
 • Bezpieczny i łatwy w użyciu - jednokomponentowy, na bazie wody, o słabym zapachu, z wysokim punktem zapłonu (100°C).
 • Może być stosowany do powierzchni betonowych zawierających poliuretanowe, polisulfidowe lub krzemianowe uszczelniacze połączeń. Nie ma negatywnego wpływu na zachowanie się połączenia.
 • Wyprodukowano w technologii Green EngineeredTM, w sposób przyjazny zdrowiu i środowisku.
 • Zgodny z wszelkimi wymogami dotyczącymi emisji lotnych związków organicznych (VOC).


DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTU

KARTA TECHNICZNA

PL EN RU